» محصولات » غذای آماده » سوپ نیمه آماده
دسته بندی ها
فیلترها
 • مرغ
 • قارچ
 • سبزیجات
 • جو
 • عدس
 • کوکا
 • هاتی کارا (گلستان)
 • کنور
 • مگی
 • سبزان
 • تک
 • گلها
 • الیت
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

33900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

43300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

33900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نودل باربیکیو الیت

نودل باربیکیو الیت

19000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نودالیت لیوانی مرغ الیت

نودالیت لیوانی مرغ الیت

33900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ 75 گرمی کنور

سوپ 75 گرمی کنور

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

24200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

43300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

24200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده عدس 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده عدس 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده سبزیجات 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده سبزیجات 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده ورمیشل 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده ورمیشل 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده مرغ 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده مرغ 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده قارچ 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده قارچ 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده جو 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده جو 70 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزی اکسپرس لیوانی الیت

سوپ سبزی اکسپرس لیوانی الیت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ اکسپرس لیوانی 30 گرمی الیت

سوپ قارچ اکسپرس لیوانی 30 گرمی الیت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

25800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ 61 گرمی الیت

سوپ قارچ 61 گرمی الیت

25800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ عدس 70 گرمی سبزان

سوپ عدس 70 گرمی سبزان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ 70 گرمی سبزان

سوپ قارچ 70 گرمی سبزان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ورمیشل نیمه آماده سبزیجات 180 گرمی تک‌ ماکارون

سوپ ورمیشل نیمه آماده سبزیجات 180 گرمی تک‌ ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو 70 گرمی هاتی کارا

سوپ جو 70 گرمی هاتی کارا

24500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد