» محصولات » خشکبار » میوه‌های خشک
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
 میوه خشک  150 گرمی میگون

میوه خشک 150 گرمی میگون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 رطب صادراتی کوهستان

رطب صادراتی کوهستان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 خرمای میشو 700 گرم کوهستان

خرمای میشو 700 گرم کوهستان

102000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

205700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 خرما کوهستان

خرما کوهستان

116800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

321400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توت خشک  350 گرمی خشکپاک

توت خشک 350 گرمی خشکپاک

246900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما ساغر طلایی

خرما ساغر طلایی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلو بخارا 400 گرمی سحر خیز

آلو بخارا 400 گرمی سحر خیز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک

برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک

213800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قیسی 380 گرمی خشکپاک

قیسی 380 گرمی خشکپاک

233800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قیسی 450 گرمی برتر

قیسی 450 گرمی برتر

259000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلبالو خشک برتر

آلبالو خشک برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلو برغانی 450 گرمی برتر

آلو برغانی 450 گرمی برتر

161300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلو 450 گرمی برتر

آلو 450 گرمی برتر

184700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلبالو خشک دودی 250 گرمی برتر

آلبالو خشک دودی 250 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میوه خشک قرمز خارجی 125 گرمی کلوت

میوه خشک قرمز خارجی 125 گرمی کلوت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر ویژه 200 گرمی برتر

انجیر ویژه 200 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قیسی 400 گرمی برتر

قیسی 400 گرمی برتر

228500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما مضافتی لوکس 650 گرمی پارسان

خرما مضافتی لوکس 650 گرمی پارسان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما پیارم 250 گرمی پارسان

خرما پیارم 250 گرمی پارسان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما پیارم 500 گرمی پارسان

خرما پیارم 500 گرمی پارسان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما ربی 500 گرمی پارسان

خرما ربی 500 گرمی پارسان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد