» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » تخمه
دسته بندی ها
فیلترها
 • آفتابگردان
 • کدو
 • هندوانه
 • ژاپنی
 • مخلوط
 • برتر
 • مزمز
 • مانی
 • خشکپاک
 • سنجابک
 • لیولاو
 • کمتر از 250 گرم
 • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

24500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

24300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

29200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

24300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

9800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

29200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 150 گرمی لیولاو

تخمه آفتابگردان لیمویی 150 گرمی لیولاو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان خوش نمک 150 گرمی لیولاو

تخمه آفتابگردان خوش نمک 150 گرمی لیولاو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 400 گرمی برتر

تخمه ژاپنی 400 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 200 گرمی برتر

تخمه ژاپنی 200 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو 300 گرمی مانی

تخمه کدو 300 گرمی مانی

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه شور 400 گرمی برتر

تخمه شور 400 گرمی برتر

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان شور 45 گرمی برتر

مغز تخمه آفتابگردان شور 45 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 120 گرمی برتر

تخمه هندوانه 120 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو گوشتی 150 گرمی برتر

تخمه کدو گوشتی 150 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 150 گرمی برتر

تخمه کدو مشهدی 150 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی شور 120 گرمی برتر

تخمه ژاپنی شور 120 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 450 گرمی برتر

تخمه هندوانه 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد