» محصولات » شوینده و نظافت » وسایل شستشو و نظافت » کیسه زباله
دسته بندی ها
فیلترها
 • صنعتی
 • فریزر
 • رولی
 • جعبه
 • کمتر از 30 عدد
 • 30 عددی و بیشتر
 • کوچک
 • متوسط
 • بزرگ
 • خیلی بزرگ
 • زرد
 • آبی
 • مشکی
 • سایر
 • پاندا
 • آیری پلاست
 • بادوک
 • پیلگون
 • رافونه
 • نایلی
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 کیسه زباله کو چک 50 عددی بهار

کیسه زباله کو چک 50 عددی بهار

51800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 کیسه زباله متوسط 50 عددی بهار

کیسه زباله متوسط 50 عددی بهار

56700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله سوپر صنعتی بادوک

کیسه زباله سوپر صنعتی بادوک

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بند‌دار رولی 10 عددی بادوک

کیسه زباله بند‌دار رولی 10 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 54 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 54 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ آبی

کیسه زباله رولی بزرگ آبی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله 90 در 70 بادوک

کیسه زباله 90 در 70 بادوک

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 15 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 15 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله صنعتی بادوک

کیسه زباله صنعتی بادوک

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 42 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 42 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 30 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 30 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ نایلی

کیسه زباله رولی بزرگ نایلی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 30 عددی رافونه

کیسه زباله رولی 30 عددی رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی کوچک نایلی

کیسه زباله رولی کوچک نایلی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 25 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 25 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 20 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 20 عددی بادوک

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله 36 عددی زرد رافونه

کیسه زباله 36 عددی زرد رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی متوسط 26 عددی رافونه

کیسه زباله رولی متوسط 26 عددی رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار 70*55 متوسط رافونه

کیسه زباله بنددار 70*55 متوسط رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله سایز بزرگ رافونه

کیسه زباله سایز بزرگ رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 36 عددی رافونه

کیسه زباله رولی 36 عددی رافونه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ جعبه 26 عددی سایز(90*70) پاندا

کیسه زباله رولی بزرگ جعبه 26 عددی سایز(90*70) پاندا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله جعبه ای بزرگ26عددی سایز(90*70) پاندا

کیسه زباله جعبه ای بزرگ26عددی سایز(90*70) پاندا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه فریزرلفاف 100عددی تقویمی (35*25) پاندا

کیسه فریزرلفاف 100عددی تقویمی (35*25) پاندا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد