» محصولات » چای و دمنوش » چای » چای طعم دار
دسته بندی ها
فیلترها
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
 • گیاهی
 • میوه ای
 • کمتر از 25 عدد
 • 25 عدد و بیشتر
 • لیپتون
 • مهرگیاه
 • احمد
 • بیگ اکتیو
 • هیلیز
 • گلستان
 • آریا
 • دبش
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 تی بگ چوبی بزرگ با 10 طعم احمد

تی بگ چوبی بزرگ با 10 طعم احمد

2144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای مجیک اروما 100عددی لیپتون

چای کیسه ای مجیک اروما 100عددی لیپتون

164100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای میوه ای تولوز 60 عددی احمد

چای میوه ای تولوز 60 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تی بریور چای سبز 7 گرم

تی بریور چای سبز 7 گرم

111000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای رازبری 20 عددی احمد

چای کیسه ای رازبری 20 عددی احمد

118300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای توت فرنگی 20 عددی احمد

چای کیسه ای توت فرنگی 20 عددی احمد

118800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای میوه ای 60 عددی احمد

چای کیسه ای میوه ای 60 عددی احمد

347200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر چای 18 عددی علی تی

شیر چای 18 عددی علی تی

270600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای لاته شکلاتی 471 گرمی لیپتون

چای لاته شکلاتی 471 گرمی لیپتون

441300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر چای کیسه ای کلاسیک 463 گرمی لیپتون

شیر چای کیسه ای کلاسیک 463 گرمی لیپتون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش گیاهی کیسه ای 30 عددی مهرگیاه

دمنوش گیاهی کیسه ای 30 عددی مهرگیاه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش گیاهی اکیناسه 14 عددی مهرگیاه

دمنوش گیاهی اکیناسه 14 عددی مهرگیاه

134000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش چای ترش کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش چای ترش کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

135200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش زنجبیل (انرژی) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش زنجبیل (انرژی) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

135200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش معطر کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش معطر کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

135200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش سنا (تناسب) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش سنا (تناسب) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

134000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش لیمو کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش لیمو کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

135200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش سنبل الطیب (آرامش) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش سنبل الطیب (آرامش) کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

135200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای هل 500 گرمی احمد

چای هل 500 گرمی احمد

294900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای هل‌ 500 گرمی احمد

چای هل‌ 500 گرمی احمد

212200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای لاغری پرتقال 20 عددی بیگ اکتیو

چای لاغری پرتقال 20 عددی بیگ اکتیو

357850 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای بلوبری 25 عددی هیلیز

چای بلوبری 25 عددی هیلیز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای تمشک 25 عددی هیلیز

چای تمشک 25 عددی هیلیز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای دسیر 25 عددی هیلیز

چای دسیر 25 عددی هیلیز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد