» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » زیتون
دسته بندی ها
فیلترها
 • بدون هسته
 • با هسته
 • شور
 • سیاه
 • مغزدار
 • میکس شده
 • پرورده
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
 • کوپولیوا
 • کریسپو
 • لوراس
 • گرین فیلد
 • محسن
 • صالحی
 • بدر
 • چاشنی
 • تالو
 • یک و یک
 • ژاوی
 • فامیلا
 • اصالت
 • مهرام
 • تانیش
 • برتر
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

192300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

192300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 زیتون سیاه قوطی محسن

زیتون سیاه قوطی محسن

236400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آویشا زیتون پرورده

آویشا زیتون پرورده

87000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

358900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

114450 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

366700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون 900 گرمی کریسپو

زیتون 900 گرمی کریسپو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

852000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 700 گرمی محسن

زیتون پرورده 700 گرمی محسن

185100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد