» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید » میگو
دسته بندی ها
فیلترها
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
  • مارین
  • مه پروتئین
  • 202
  • ب آ
  • کاله
  • یاناس
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

395600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

395600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

میگو سوخاری 450 گرمی مارین

223800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

329000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

606000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی 202

میگو سوخاری 300 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

210900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پلویی 500 گرمی یاناس

میگو پلویی 500 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ميگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

ميگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد