» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فیلترها
 • ماکارونی رشته ای
 • ماکارونی فرمی
 • پاستا
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بالاتر
 • 1
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.6
 • 1.7
 • 3.5
 • 2.5
 • 2.8
 • 1.5
 • 2.6
 • گرانورو
 • دلورده
 • مولیسانا
 • زرماکارون
 • تک ماکارون
 • مک
 • مانا
 • الیت
 • اتکینز
 • باریلا
 • سبزان
 • ارگران
 • آنکارا
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
 پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

166800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

21650 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

103000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

20300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

22200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

22200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

26100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچ

ماکارونی دلوردی فرمی پیچ

101900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

20300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ماکارونی پروانه ای دلوردی 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلوردی 500 گرم

101800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

20300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فرمی 500 گرمی مانا

پاستا فرمی 500 گرمی مانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 اسپاگتی سایز 003 دلورده

اسپاگتی سایز 003 دلورده

89100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  بعدی  آخرین