» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

116800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

166800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

21650 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

33300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون

ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا

ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا

20800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 لازانیا اسفناج دلوردی

لازانیا اسفناج دلوردی

121100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

103000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

20300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ورمیشل 500 گرم رشد

ورمیشل 500 گرم رشد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

33500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

22200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

22200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

57100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

26100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچ

ماکارونی دلوردی فرمی پیچ

101900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی  آخرین